لیست محصولات وقیمتهای سایت

نام :پکیج دو گیگابایت

مقدار فضا:۲۰۰۰مگابایت

پهنای باند:۱۰۰گیگابایت

اف تی پی:۵۰

ایمیل:۵۰

قیمت:۸۰هزارتومان

بک اپ:روزانه-ماهانه- هفتگی

پرداخت انلاین

نام :پکیج دویست مگابایت

مقدارفضا:۲۰۰مگابایت

پهنای باند:۵گیگابایت

اف تی پی:۲۰عدد

ایمیل:۲۰عدد

بک اپ: روزانه- هفتگی- ماهانه

قیمت:۱۵هزارتومان

پرداخت انلاین