درباره ما

هاستینگ سماسرور در سال۸۹فعالیت خود را اغاز نموده و سابقه۷سال ارائه خدمت در عرصه فضای مجازی به سایت های مذهبی بسیار داشته است افتخار ما این است که همواره کیفیت را سر لوحه کار خودقرارداده وخدمتی هرچند اندک اما با کیفیت را ارائه داده ایم